Kapı Vizesi 2019

2022  yılında henüz Kapı Vize Uygulaması Yapılmamaktadır... 

1. Ana Belgeler

 

Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu**   Vize Başvuru Formu  için tıklayınız.  

 

Resmi Seyahat Belgesi (pasaport), Planlanmış olan seyahatin dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli, en az iki boş sayfası bulunmalı ve önceki 10 yıl içinde verilmiş olmalıdır.

 

Önceki pasaportlar (mevcut olmaları halinde)

 

Güncel olarak kullanılan pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopisi.

 

Eski pasaportun (mevcut olduğu halde son 3 seneye ait Schengen vizelerin fotokopisi ),

 

Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

 

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

İki adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.

 

30.000 Euro veya $ 50.000 tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.

2. Ulaşım, Sponsor ve Konaklamaya İlişkin Belgeler (Edirne’den başvuru yapacaklar için: bu belgeler gerekli değildir)

 

Konaklama rezervasyonları (Otel rezervasyonu veya konaklamanın nerde gerçekleşeceğini gösteren evraklar)

 

Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe.

 

Ulaşımın gerçekleşeceği tüm rezervasyonlar ( Uçak ,Gemi ,Feribot ,Tren ,Otobüs ) veya diğer ulaşım belgeleri (Araç belgeleri )

 

Seyahat eğer araç ile gerçekleşecek ise:

 

Araba ile giden kişiler araca ait geçerli yeşil sigorta, beynelmilel ve araç ruhsatı getrimeleri gerekmektedir.

 

Seyahat eğer tekne ile gerçekleşecek ise:

 

Tekne eğer başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise :

 

Tekne evraklarının tamamı (tekne bağlama kütüğü veya tonilato belgesi)

 

Teknenin geçerli sigortası

 

Tekne sahibinden davet yazısı

 

Gemi ve otobüs turlarına katılacak kişiler mutlaka ödeme makbuzu sunmalıdırlar.

 

Yatla gidiliyorsa yatın evrakları ve yatı kullanacak kişiye ait kaptanlık belgesi ve kaptanın geçerli Schengen vizesi

 

Tekne sahibi eğer başvuru yapmıyor ise geçerli vizesi
Kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri

 

Tekne eğer farklı bir kişiye (arkadaş) veya bir şirkete ait ise:

 

Tekne evraklarının tamamı (tekne bağlama kütüğü veya tonilato belgesi)

 

Teknenin geçerli sigortası

 

Tekne sahibinden davet yazısı veya eğer kiralanmış ise kira sözleşmesi

 

Kaptana tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri

3. Finansal Durumu Gösterir Belgeler

 

Son üç aylık ve orjinal hesap akışını gösteren banka hesap özeti (bakiyesi en az 1.000 TL olmalıdır)

 

Tapu ,Araç ruhsatı gibi varlık evrakları

4. Mesleki Belgeler

a) Başvuru sahibi bir şirkette çalışıyor ise:

 

İşveren mektubu ve/veya izin onayı

 

Son 3 aylık maaş bordrosu (Edirne’den başvuru yapacaklar için: son 1 ay.)

 

İşe giriş bildirgesi

 

İş yerinden son 3 aya ait sigortalı hizmet listesi (SGK) (Edirne’den başvuru yapacaklar için: son 4 ay.)

 

SGK 4A hizmet dökümü

 

Güncel Ticaret Odası Kaydı (Edirne’den başvuru yapacaklar için: Ticaret Odası Kaydının aslı (ıslak imzalı)

 

Güncel Faaliyet Belgesi (Edirne’den başvuru yapacaklar için: Faaliyet Belgesinin aslı (ıslak imzalı)

 

Sicil Gazetesi kopyası

 

En son seneye ait Vergi Levhası

 

İmza sirküleri

b) Başvuru sahibi Şirket sahibi veya Serbest çalışan ise:

 

Güncel olan Ticaret Odası Kaydı (Edirne’den başvuru yapacaklar için: Ticaret Odası Kaydının aslı (ıslak imzalı)

 

Güncel Faaliyet Belgesi (Edirne’den başvuru yapacaklar için: Faaliyet Belgesinin aslı (ıslak imzalı)

 

En son seneye ait Vergi Levhası

 

Sicil gazetesi kopyası

 

İmza sirküleri

 

c) Başvuru sahibi çiftci ise :

 

Ziraat Odası tarafından verilençiftci belgesinin aslı (ıslak imzalı)

d) Başvuru sahibi emekli ise:

 

Emeklilik delili (banka hesap beyanı veya emeklilik cüzdanı)

e) Başvuru sahibi öğrenci ise:

 

Güncel Öğrenci Belgesi

f) Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:

 

Türkiye’de oturma izni ve varsa çalışma izni

5. Ek Durumlar

a) 18 Yaş altı başvuru sahipleri

 

Başvuru Sahibi reşit değil veya 18 yaş altında ise ve tek başına veya bir ebeveyni veya yasal koruyucusu ile vize başvurusu yapıyor ise:

 

Ebeveynlerinden noter onaylı beyan (Muvafakatname)

 

Eğer tek bir ebeveyn ile vize başvurusu yapılıyor ise vize

 

başvurusu yapmayan ebeveynden güncel muvafakatname

 

Eğer her iki ebeveyn de vize başvurusu yapmıyor ise her iki ebeveyn den güncel alınmış muvafakatname.

 

Ebeveynlerin geçerli bir vizesi olsa dahi mutlaka vize başvurularını birlikte yapmadıkları için güncel tarihli bir muvafakatname gerekmektedir.

 

Reşit olmayan başvuru sahibinin başvuru formunun imza bölümüne her iki ebeveynden imza olması gereklidir.

 

18 yaşından küçük başvuru sahipleri için tam tekmil vukuatlı nufüs kayıt örneği.

 

Edirne’den başvuru yapacaklar için: Anne ve Baba ile birlikte seyahat edilmesi durumunda dahi muvafakatname mutlaka gereklidir (orjinal ve güncel).

b) Eş Yunan Vatandaşı ya da AB Vatandaşı ise:

 

Eğer başvuru sahibinin eşi Yunanistan vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

 

Eşinin pasaport veya kimlik aslı ve fotokopisi,

 

Evlilik cüzdanı,

 

Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise eğer,evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nufus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı eşin kimlik ve pasaport aslı ve fotokopileri. Pasaport’un veya kimliğin aslı ibare edilmemezse, Yunanistan’daki Resmi Makamdan aslı gibidir kaşesi vurulması gerekmektedir fotokopisi üzerine.

 

Birinci dereceden akrabaların aile bağlarını gösteren Yunanistan’dan alınan nufus kayıt örneği ve yunan vatandaşı akrabalalarının kimlik ve pasaport fotokopileri

 

Eğer başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

 

Eşinin pasaport veya kimlik fotokopisi,

 

Evlilik cüzdanı,

 

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği; Eğer nüfus kayıt örneği üzerinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yoksa, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.


Lütfen Dikkat

 

Başvuru sahibinin seyahat masrafları başka bir kişi tarafından karşılacak ise eğer (ebeveyn, eş ,şirket ) masrafları karşılayacak kişi tarafından yazılan dilekçe ve kategorilere göre iş evrakları talep edilir.


UYARILAR

 

İstenilen belgeler yeni olmalıdır (3 aydan daha yeni)

 

 

Belgelerin aslı sunulmalıdır artı fotokopi.

 

 

Bunların dışında ek belgeler de istenilebilir.

 

 

Vize talebi randevu ile gerçekleştirilir (VFS tel: (0212) 373 58 26 veya www.vfsglobal.com/greece/turkey internet sitesi).

SCHENGEN YÖNETMELİĞİ UYARI BİRNCA, İSTENİLEN VEYA DAHA FAZLA EVRAĞIN EKSİK OLMASI DURUMUNDA, VİZENİN REDDEDİLMESİ MÜMKÜNDÜR.